Smilene tilbake i kirka - dialog om menighetsutvikling

Etter å ha lyttet til erfaringene fra Taiwan i to dager, reiste rektoren på det lutherske seminaret og mangeårig kirkeleder i ELCT seg og spurte om dette seminaret handler om evangelisering eller disippeltrening.

Biskop David Wing Fu forklarer at dette ikke kan skilles, men er to sider av samme mynt i kirkevekst og det som gir verdi. Begge deler kan skje gjennom fokus på smågrupper. 2. og 3. mars var en stor delegasjon fra den lutherske kirka på Taiwan på besøk i den lille lutherske kirka i Thailand, og det ble holdt seminar for å dele erfaringer med hverandre.

Mange lutherske kirker i Asia sliter. En ting er om luthersk teologi og form kommuniserer ut til travle asiatere. I Thailand er kirke i en periode av stagnasjon, etter de første tiårene med oppstart og vekst. Kirkene har allerede vært i en periode av stagnasjon i flere år, men det er ikke så enkelt å innrømme at signalene blir stadig mer tydelige, og ta grep for å snu utviklingen.

Dessuten vil de fleste av kirkelederne, og de ordinerte prestene, I løpet av noen år nå pensjonsalder. Rekrutteringen til det lutherske seminaret er på et minimum. Det er vedtatt salg av kirkebygg for å dekke opp underskudd i kirka. Medarbeidere sentralt i kirka sier opp.

Men rundt i distriktene og lokalmenighetene skjer det mye flott arbeid, og det åpnes nye prekensteder og menigheter årlig. Et av disse distriktene er i nordøst av landet. Det var en gruppe fra Ubon og Mukdahan som først besøkte den lutherske samarbeidskirka på Taiwan i fjor, og for alvor opprettet kontakten og den første relasjonen mellom disse to lutherske kirkene. Dette har blitt til gjennom støtte fra nettverk for menighetsutvikling, som NMS støtter i Øst-Asia.

Gjøres de riktige grepene i den lutherske kirka i Thailand nå, i tro på at det nytter å evaluere hvor vi er nå og hvordan vi skal komme videre herfra, vil perioden av stagnasjon kunne gå over i en periode av fornyelse og atter vekst. Kirka på Taiwan gikk gjennom den samme transisjonen for over 20 år siden. Det som reddet kirka på Taiwan, og transformerte mange tradisjonelle små menigheter til bærekraftige store menigheter, var fokus på smågruppers sentrale rolle i evangelisering og disippeltrening. De menighetene som vedtok å endre sin struktur, etter flere års svært utfordrende samtaler og evaluering, til å ha smågruppene som sine sentrale byggesteiner, har opplevd en markant vekst i antall aktive kirkemedlemmer og arbeid i menighetene. Mange menigheter har gått fra rundt 50 trofaste kirkemedlemmer til over 1000, og fra noen få aktive smågrupper til flere hundre. Dette har skjedd gjennom å fokusere på smågruppen som menighetens viktigste byggestein.

Evangeliseringen i menighetene skjer først og fremst gjennom at nye mennesker først blir invitert til gruppen, der det er fokus på sosialt fellesskap, men også undervisning og utfordring til å leve ut det kristne livet i samfunnet. Derfor skjer disippeltreningen også i smågruppene og gjennom veiledning en-til-en. Presten i menigheten har fokus på utrustning av lederne av smågruppene, og på søndagenes store fellessamling og gudstjenestefeiring.

Det er ingen entydig fasit på kirkevekst og fornyelse. Hva som er de riktige grepene for den lutherske kirka i Thailand, må kirka selv komme frem til. Men kirka kan ha god nytte av å lære av erfaringene til andre lutherske kirker i Asia. Skal kirka i Thailand overleve, gå fra stagnasjon til fornyelse og atter vekst, må grepene tas nå.

I en asiatisk kontekst er relasjoner alfa og omega. Det er lov å håpe at relasjonen som nå er opprettet gjennom lutherske kirker i Asia, med fokus på menighetsutvikling gjennom styrking av smågrupper og disippeltrening, vil bli til velsignelse for kirkene. Må nye mennesker komme til kirkene gjennom gode relasjoner i smågruppene. Usle kirkebygg kommuniserer ingenting til asiatere, heller ikke å bli invitert første gang til en gudstjeneste. Ofte fortoner gudstjenester seg som å sitte på en buss, var det en av innlederne på seminaret som illustrerte, hvor mennesker kommer, sitter stille, ser bare nakken på alle unntatt presten foran. Etter å ha gjentatt, for dem meningsløse, fraser og reist seg opp og ned noen ganger, har de ofte glemt preken og dagens budskap før de er ute av kirkedøren. Det er veldig enkelt å være buddhist i mange kirker i Asia. En går i kirka som om en går i tempelet, utfører noen religiøse ritualer og hører på presten messe. For mange tas ikke budskapet videre ut i dagliglivet utenfor kirkemurene.

Tas det ikke grep nå for å gå fra stagnasjon til fornyelse, kan det være vanskelig å se atter vekst i den flotte lutherske kirka i Smilenes land. Vi er mange som håper å se smilene tilbake i kirka.

Seminar on Transformation of Traditional Lutheran Church to Cell group Church

"Spennende! Dette er en unik hendelse. Håper historien til Taiwan Lutheran Church og deres satsing på cellegrupper kan inspirere til satsing på smågrupper i ELCT. Så bra at denne utfordringen reises. Håper det kan gi nytt liv til menighetene i Thailand!" 

Rolf Arne Tjøstheim, tidligere misjonær for NMS i TLC og leder for nettverk for menighetsutvikling

Løftet i tro og verdighet

Vi har nå tjenestegjort i snart fire år i den evangelisk-lutherske kirka i Thailand, som rådgivere for menighetsutvikling, Takk for støtten og forbønnen! Vi har bodd i to forskjellige byer, Mukdahan og Ubon - begge ved grensen til Laos, i nordøst-Thailand.

NMS besluttet i 1975 å starte arbeid i Mekongregionen (Tibet, Kina, Laos, Burma, Thailand, Kambodsja og Vietnam). Den første planen var å starte arbeid i Laos, men på grunn av politiske omveltninger ble det i stedet Thailand. Der har NMS vært nå i over 40 år.

I «Smilenes land» samarbeider NMS på tvers av nasjonsgrenser med partnere fra Finland, Madagaskar, Hong Kong, Singapore, Japan og Australia – og Thailand – i den evangelisk-lutherske kirka.

I nordøst-Thailand er det et titalls menighet, og vår oppgave har vært å drive ledertrening sammen med lokale frivillige.  Det har vært spennende og lærerikt å være med på dette. Flere er blitt kristne gjennom våre vitnesbyrd. Kanskje har det handlet mest om å se og løfte opp – til tro på seg selv og tro på Gud?

Ei jente, som bodde hos besteforeldrene og ble slått hver dag og tvunget til å arbeide fra tidlig morgen, møtte en omsorg og nåde som snudde livet rundt. I jula ble hun døpt. Vi har møtt igjen en vi hadde kontakt med for over ti år siden, som i mellomtiden var blitt solgt av familien til to forskjellige menn for å betale for gjeld. Hun har allikevel ikke gitt opp troen, og en dag vil alt bli bedre…  En dame som var blitt tilsidesatt av familien, og samfunnet, fordi hun er handikappet med to deformerte bein, har reist seg opp – og ledet egen familie til å bli et eksempel for andre.

Vi har på fritiden hatt åpent hus for barn, og ønsket gjennom det å ha et trygt sted for barn å leke og utfolde seg. Vi drev et lite senter for barn ute på landsbygda i Mukdahan, hvor barn for første gang fikk kjenne på egen verdighet. I arbeidet har vi vært med å åpne Barnas kirke, som den første menighet bare for barn i Thailand. Først da kan barna få sitte på fremste rad, og uten voksnes barrierer få høre om Gud.

Gjennom å utruste lokale ledere vokser kirken med flere nye kristne og menigheter. Vi har undervist og veiledet rundt 20 lekfolk, som i dag er frivillige ledere rundt i kirka i nordøst-Thailand. Vi har utgitt en bok på thai om disippeltrening. Sammen med kirka har vi funnet frem til hvordan denne treningen og veiledningen kan foregå i mange år, selv uten støtte fra partnere, men med iherdige innsats fra lokale prester og evangelister.

Vi har gått i bresjen for enda mer samarbeid mellom kirker i Asia, representert ved Hong Kong og Taiwan, i disippeltrening og menighetsutvikling. Vi har også fått besøke kristne og kirker i Laos, Kambodsja, Burma, Malaysia og Japan.

Alt dette – og mye mer - har dere bidratt til å skje, gjennom forbønn og støtte. Takk for trofasthet!

Mest av alt har vi fått møte og bli kjent med mange flotte mennesker. I en konfliktfylt og spennende tid for «Smilenes land» er det oppløftende å vite at thaier kan stå sammen, og med tro på bedre tider og Guds velsignelse over det gode som skjer, kan enda flere bli løftet opp til verdig liv og varig håp for seg selv og sitt land.

Fra august i år skal vi bo på Nord-Jæren igjen. Selv om vi skal bo i Norge, kommer vi til å følge prosjektene og arbeidet i Thailand tett videre.

Nytt fra lekmannsarbeidet i nordøst-Thailand, Mukdahan


Takk for støtten dere har gitt og fortsatt gir til prosjektet i nordøst-Thailand, med base i byen Mukdahan. 


To nye kirkebygg og et nytt bedehus

I år er to nye kirkebygget og et nytt bedehus kommet til og blitt innviet. De er alle i Ubon, sør for Mukdahan. Begge er et resultat av lekmannsarbeidet, og kunne ikke blitt drevet uten lekfolk.

Dette er Nongchuak menighet, og bilder fra åpningen:


Dette er Barnas kirke i Kalum i Phibun:En av lekfolkene her, Tongsa, og hennes familie gav en tomt til å bygge Barnas kirke, i en landsby hvor det er mange barn. I år åpnet bygget her, og det er samling hver lørdag. På søndagene drar de som kan til gudstjeneste i kirka i Phibun to mil unna.

Her er bildet fra det nye bedehuset i Kut Kao Pun:

Nopian har deltatt på det meste som har skjedd i lekmannsopplæringen gjennom åtte år. Hun fikk tak i et gammelt hus, rev det og satt det opp igjen ved siden av sitt eget hus. Det er nå et bedehus, og kan kanskje bli et prekensted i fremtiden. I dag møtes seks kvinner ukentlig for cellegruppe og bønnemøter.


Til naboprovinser

Prosjektet har besøkt Kalasin og Udon provinser, hvor nye kristne grupper etableres.
Her er et bilde fra Kalasin.
Bruk av tradisjonell musikk i kirka

Tradisjonell musikk er viktig på landsbygda i nordøst-Thailand. I år har prosjektet hatt fokus på musikk i menigheten, og utrustning av musikalske lekledere. Som en del av dette har vi hatt en seminarrekke om bruk av tradisjonell sang og instrumenter. Gruppe som har samles har i november og desember fremført juleevangeliet gjennom bruk av tradisjonell sang og musikk.


Disippeltrening


I år har distriktet samarbeidet med Det lutherske seminaret i Bangkok om disippeltrening.
Tretter lekledere begynte på seminarene. Halvparten fullførte og fikk diplom med studiepoeng fra seminaret. En har fortsatt videre på studier på seminaret.


Deltakelse på konferanse i Bangkok og Hong Kong

I juni og juli deltok prosjektet på konferanser i Bangkok (om evangelisering i Thailand) og Hong Kong (disippeltrening og team).


Ungdomseminarer

             


Gjennom året har det blitt arrangert seks ungdomsseminarer, med rundt førti-femti deltakere hver gang. Dette er viktige arrangementer, som bygger opp ungdommene til å bli lekledere i sine lokale menigheter.


Leire


Det har blitt arrangert to leire i år. I april ble det arrangert ungdomsleir med rundt åtti deltakere, og i oktober ble det holdt familieleir, med rundt tre hundre deltakere.